Category: İş Zekası

2

SQL Server 2012 ile Kümülatif Toplam

Kullanıcılar talep etmiş olduğu raporlarda çok nadir de olsa kümülatif toplam isteyebilirler. Talep edilen kümülatif toplam alanını; Temp Table,cursor,self join, alt sorgu vb. yöntemlerle istediğimiz sonuca ulaşabiliriz. Ancak Sql Server 2012 üzerinde daha hızlı...

6

Data Warehouse,OLAP,ETL,Data Mart Nedir?

Data Warehouse (Veri Ambarı) Nedir? Veri ambarı, veriler üzerinde analiz amaçlı sorgulamalar yapmak için özelleştirilmiş bir veritabanıdır. En temel amacı, bir şirkete ait güncel olmayan verileri saklamak ve bu veriler üzerinde kolay,hızlı analizler yapılmasını...