GridView Width Değeri Sabit Sutunlar Oluşturmak

Merhaba, bazı durumlarda gelecek sütun sayısı belli olmayabilir. Bu oluşacak sütunlar içerisindeki değere göre otomatik olarak kendi boyutlarını veriyorlar. Ancak siz her sütun belli uzunlukta olsun isteyebilirsiniz. Bu ve benzeri durumlarda satır oluştuktan sonra RowCreated veya ItemCreated olayında gelen veriyi döngüye alıp sütun değerini siz belirleyebilirsiniz. Aşağıda GridView için örnek kullanım mevcuttur. GridView ‘de RowCreated olayı DataGrid’e ise ItemCreated olayında sütunlarıza ulaşıp Width değerini verebilirsiniz.

[csharp]

SqlConnection con = new SqlConnection(WebConfigurationManager.ConnectionStrings["baglanti"].ConnectionString);
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
DataGridDoldur();
}
void DataGridDoldur()
{
SqlCommand cmd = new SqlCommand("select ProductName,QuantityPerUnit,UnitPrice,UnitsInStock from Products", con);
if (con.State != ConnectionState.Open) con.Open();
SqlDataReader dr = cmd.ExecuteReader(CommandBehavior.CloseConnection);
DataTable dt = new DataTable();
dt.Load(dr);
myGrd.DataSource = dt;
myGrd.DataBind();
}
protected void myGrd_RowCreated(object sender, GridViewRowEventArgs e)
{
DataControlRowType type = e.Row.RowType; // Oluşturulan satırın tipini alıyoruz.
if (type==DataControlRowType.Header)
{// Eğer tipi başlık ise döngümüz içerisinde width değerini atıyoruz.
for (int i = 0; i < e.Row.Cells.Count; i++)
{
e.Row.Cells[i].Width = 120; //sutun genişlik değeri.
e.Row.Cells[i].Wrap = false; //Wrap özelliğinin kapalı olması gerekiyor.
}
}
}

[/csharp]

header

Mesut Güneş

Selçuk Üniversitesi Bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olduktan sonra birçok firmada Yazılım, İş zekası ve Veritabanı Uzmanı olarak çalıştım. Şuan Türkiye’nin en büyük şirketlerinden biri olan Doğan Online’da Veritabanı Yöneticisi olarak çalışıyorum.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.