Tagged: case when

SQL Server’da Doğru Yaş Hesabı Yapmak 0

SQL Server’da Doğru Yaş Hesabı Yapmak

Projenizde veya sizden talep edilen bir raporu hazırlarken bağzen yaş hesabı yapılması ihtiyacı duyuluyor. SQL Server‘da yaş hesabı yapılırken aşağıdaki gibi bir sorgu ile şimdiki tarihten kullanıcının doğum tarihini çıkartıp aradaki farkı yıl olarak...

0

Tek Kolonu İki Kolon Olarak Özetlemek

Bazı durumlarda sorgulanacak tabloda bir kolon üzerindeki değere göre iki kolon türetme ihtiyacımız olabilir. Bu tek kolon genelde iki değer alır.(0,1 gibi). Örneklendirmek gerekirse, tabloda bulanan bir kolonda eğer değer 0 ise ödeme yapılmamış...

0

Sql Server 2012 – IIF

Sql Server 2012 ile beraber gelen bir diğer fonksiyon ise IIF. IIF fonksiyonu mantıksal ifadenin sonucuna göre iki durumdan birinin geri döndürülmesini sağlar. Mantıksal koşul sağlanıyor ise ilk değer sağlanmıyor ise ikinci değer döndürülür....