Tagged: csharp

3

Asp.Net ile Etiket Bulutu (Tag Cloud) Hazırlayalım

Bu makalemde birçok web sitesinde bulunan özellikle bloglarda yoğun olarak kullanılan etiket bulutunun Asp.Net tarafında nasıl yapılacağını gösteren küçük bir içerik hazırladım. Yapacağım örneğimde veritabanımda tutmuş olduğum etiket listemin sayısını hesaplayıp etiketin kullanım sayısına...

0

C# ile Kendi Exception Sınıfımızı Yazalım

Uygulama geliştirirken sık sık Exception sınıfı ile içli dışlı oluruz. Genel olarak Try Catch mekanizması ile hata yakalayıp gelen hataları loglayabilir, kullanıcıya hata mesajını iletebiliriz. Geliştirmekte olduğumuz bazı uygulamalarda ise kendi özel Exception sınıfımızı...

0

Const ve Readonly Arasındaki Fark

Uygulama geliştirirken değeri değiştirilemeyecek bir değişken tanımlamanız gerektiğinde ya const yada readonly değişken tanımlamanız gerekir. Fakat aralarında bir fark var. Const : Class seviyesinde tanımlanır ve tanımlama anında değeri verilmek zorundadır. Verilen değer başka...

1

C# Speech Synthesis – Metini Seslendirelim

Geliştirmiş olduğumuz uygulamalarda nadir de olsa bir yazıyı sese çevirme özelliği kazandırmak isteyebiliriz. (Text To Speech) .Net Framework içerisinde System.Speech.dll assembly‘sini kullanarak yazısı sese çevirebiliriz. Nerede kullanabilirim derseniz programınızın belli kısımlarında uyarı veya bilgi...

4

C# İle Ping Gönderme

Windows komut ekranı(cmd) yardımı ile diğer bilgisayarlara ping atabiliriz. Bazı durumlarda Ping atma işlemini geliştirmiş olduğumuz programa da entegre etme ihtiyacımız olabilir. Uygulamamız sunucuya erişemediği zaman hataları loglasın veya yetkili kişiye bilgilendirme işlemi için...

0

DataTable.Compute Metodu

Uygulamalarımızda özet bilgiye ihyacımız olduğunda çoğu zaman T-Sql Aggregate fonksiyonlarını kullanıyoruz. Bu fonksiyonlar ile veriler üzerinde toplama,ortalama alma,kayıt sayısı,en büyük değer,en küçük değer vb. gibi verilerimizi oluştururuz. Bu verileri T-Sql Aggregate fonksiyonlarını DataTable sınıfının...

0

Opsiyonel Parametreli Metotlar Oluşturalım

Bazen uygulamalarımızda parametreli metotlara gereksinim duyabiliriz. Parametreli derken eğer dışarıdan metoda bir değer dönderilmediyse bu metotlar ile varsayılan değerlerimizi tanımlayıp kullanabiliriz. Özellikle API uygulamaları DLL geliştiren programcıların çok işine yarayacak bir yöntem. Ör. Bir...

0

Dinamik Metot Çalıştırmak

C# ile bir dinamik metot çalıştırma örneği yapalım. Yapacağımız uygulamada Console Application oluşturup dışarıdan girilen Metot adı ile ilgili metodu çalıştıralım. Reflection kütüphanesini kullanarak bu işlemi kolayca yapabiliriz. Dışarıdan metot adı alıp ilgili metodu...

0

GridView Width Değeri Sabit Sutunlar Oluşturmak

Merhaba, bazı durumlarda gelecek sütun sayısı belli olmayabilir. Bu oluşacak sütunlar içerisindeki değere göre otomatik olarak kendi boyutlarını veriyorlar. Ancak siz her sütun belli uzunlukta olsun isteyebilirsiniz. Bu ve benzeri durumlarda satır oluştuktan sonra...

0

DataTable’deki Verileri Sıralamak

Bazen ihtiyacınız gereği DataTable’le yüklediğiniz verileri sıralama gereksinimi duyabilirsiniz. Ben zaten sql ‘de order by komutu ile sıralarım ne gerek var buna dediğinizi duyar gibiyim. Sql server’da çok komplex bir sorgu oluştuduğunuzu ve bu...

0

Nebim V3 ve Arsis Entegrasyonu

Arsis ziyaretçi sayım cihazlarını kullanan bir müşterimiz için, Arsis sayım bilgilerini kullandığı Nebim V3 ERP sistemine entegre etmek istiyordu. Daha önceden manuel olarak mağaza sorumlularını günlük girdiği ziyaretçi sayılarını yeni geliştirdiğim entegrasyon yazılımı ile...

1

Program Özelliklerinin Dinamik Olarak Kaydedilmesi

Özellikle masaüstü programlamada ihtiyacımız olan kullanıcı bazlı program özelliklerinin dinamik olarak değiştirilip saklanması ihtiyacım çok olmuştur. Örn: Programdaki yazı fontlarının değiştirilmesi, arkaplan renginin değiştirilmesi,form büyüklüğünün değiştirirmesi ve daha sonra kullanıcı programı tekrar açtığında değiştirdiği...

0

Savepoint Kavramı

Gelişmiş veritabanı sistemleri Transaction yönetiminde Savepoint denilen saklama notları tanımlamaya imkan verir. İşlem birden fazla olduğu zaman başarıyla sonlanan her iş parçacığının bitiş noktasını savepoint olarak işaretleyerek, özellikle karmaşık veritabanı sistemlerinde rollback işleminin yükünü...