Tagged: datatable

0

DataSet’teki Verilerimizi XML Olarak Dışarı Aktaralım

Verilerimizi XML formatında dışarıya aktarma gereksinimi duyabiliriz. DataSet ‘e yüklemiş olduğumuz verileri WriteXML metodu ile çok kolay bir şekilde XML formatında dışarıya çıkartabiliriz. Ben örneğimde AdventureWorks2012 örnek veritabanının Production.Product tablosunda bulunan ürünleri dışarıya XML...

0

DataView Sınıfı

DataView sınıfı Ado.Net içerisinde performası açısından önemli bir yere sahiptir. DataView nesnesini Sql Server’da bulunan View nesneleri göz önüne alınarak oluşturulan bir sınıftır. Bilindiği gibi view’ler önceden derlenen nesneler oldukları için performansı çok yüksektir....

0

DataTable.Compute Metodu

Uygulamalarımızda özet bilgiye ihyacımız olduğunda çoğu zaman T-Sql Aggregate fonksiyonlarını kullanıyoruz. Bu fonksiyonlar ile veriler üzerinde toplama,ortalama alma,kayıt sayısı,en büyük değer,en küçük değer vb. gibi verilerimizi oluştururuz. Bu verileri T-Sql Aggregate fonksiyonlarını DataTable sınıfının...

0

DataTable’deki Verileri Sıralamak

Bazen ihtiyacınız gereği DataTable’le yüklediğiniz verileri sıralama gereksinimi duyabilirsiniz. Ben zaten sql ‘de order by komutu ile sıralarım ne gerek var buna dediğinizi duyar gibiyim. Sql server’da çok komplex bir sorgu oluştuduğunuzu ve bu...

0

Web Servis Uygulaması Yapalım

Web servisi, internet üzerinden erişilebilen, her türlü platform ile bağlantı kurabileceğimiz, geriye sonuç döndüren veya döndürmeyen  bir uygulama parçasıdır. Web Servis veri aktarımında SOAP Simple Object Access Protocol denilen XML tabanlı bir veri aktarım protokolünü kullanır....