Tagged: satır renklendirme

4

DataGridView Koşula Göre Satır Renklendirme

Sizde benim gibi DataGridView nesnenizi belirli bir hücredeki koşulun durumuna göre renklendirmek isterseniz aşağıdaki metodumu rahatça kullanabilirsiniz. Ben çektiğim verilerde ISKONTO kolonumdaki değerlere göre renklendirdim. [csharp] public void GridFiyatKontrol(DataGridView grdKontrol) { try { for...

0

DataGridView Renkli Satırlar Oluşturmak

Uygulama geliştirirken çok sık kullandığım metotlardan birisi. Değer olarak verdiğiniz datagridview ‘ in içindeki satırları renklendirmek için rahatça kullanabilirsiniz. [csharp] public void GridRenklendir(DataGridView dgdListe) { try { int sayi; for (int i = 0;...