Tagged: schema in sql server

0

T-SQL İle Tablo Schema Bilgisini Değiştirmek

SQL Server‘da tanımlamış olduğunuz birçok Schema altında birçok tablo bulunabilir. Bazı durumlarda bir tablonun schema ‘sını başka bir şema ile değiştirmek isteyebilirsiniz. Canlı bir örnek olarak; bir veriambarı için tablolar tasarladığınızı ve bu tabloları...