Tagged: sys.object

SQL SERVER’da Bir View’in Var Olup Olmadığını Farklı Yöntemlerle Bulmak 1

SQL SERVER’da Bir View’in Var Olup Olmadığını Farklı Yöntemlerle Bulmak

SQL SERVER’da kullanılan view’in mevcut olup olmadığını sık kullanılan yöntemler ile tespit edeceğiz. Tüm yöntemler aynı sonucu vereceğinden kullanımı en kolay gelen örneği tercih edebilirisiniz. Örnekte AdventureWorks veritabanında hazır gelen Sales.vSalesPerson view’ini kullanıyor olacağım....

0

Tüm Tabloların Satır Sayısı

Yönetmiş olduğumuz veritabanlarında tablolarımızın Count bilgisine ihtiyaç duyabiliriz. Milyonlarca,Milyarlarca satır kayıt bulunan tablolarımızın COUNT bilgisini almamış biraz zaman alabilir. Aşağıdaki Sql sorgusu sayesinde çok hızlı bir şekilde veritabanımızdaki tüm tablolarımızın satır sayısını listeleyebiliriz. Çok...