Tagged: t-sql

1

T-SQL – TOP N İle WITH TIES Kullanalım

Öğrenci bilgilerinin tutulduğu bir veritabanından matematik dersinde en başarılı öğrencinin kaydının istenildiğini varsayalım. Bu bilgiyi nasıl verildiniz? Hemen herkesin aklına gelen ilk sorgu kayıtları not bilgisine göre en yüksek olandan düşük olana göre sıralar...

T-Sql Kaç Dakika Geçti? 0

T-Sql Kaç Dakika Geçti?

Bugün ufak bir ipucu paylaşalım. T-Sql‘de bir saat aralığında kaç dakika geçti bilgisini aşağıdaki sorgu ile elde edebilirsiniz. Sorgu verilen saat bilgisi ile gece ‘00:00:00‘ ‘dan itibaren kaç dakika geçtiği bilgisini size vermektedir. Kendi...

0

T-Sql Tüm Veritabanlarının Son Yedek Alınma Zamanları

Sunucularınız üzerinde bulunan tüm SQL Server veritabanlarının en son hangi tarih ve saatte yedek alındığını listelemek isterseniz, aşağıdaki t-sql sorgusu size bu listeyi verecektir. [sql] SELECT @@Servername AS Sunucu, d.Name AS Veritabani, MAX(b.backup_finish_date) AS SonYedekZamani FROM...

0

T-Sql Alandaki Özel Karakterleri Temizlemek

Kullanılmakta olan tablo yapılarında eğer kullanıcıların giriş yaptığı bir alan varsa ve siz bu alanı raporlamak durumunda kalırsanız. Kullanmakta olduğunuz raporlama sisteminde dışarıya Export işleminde hata alabilirsiniz. (Reporting Service)’de benim başıma geldi. Yapmanız gereken sorgunuzu...

0

SQL Server LOGON Trigger Nedir? Nasıl Tanımlanır?

Sunucu seviye DDL Trigger‘lar Logon Trigger‘lar aslında aynı işleve sahiptirler. Genellikler kullanıcıları takip(audit) işlemleri için kullanılırlar. Sunucuya erişmeye çalışan istemcileri kısıtlamak,izin vermek,giriş yapmasını engellemek,giriş işlemlerini loglamak veya belirli tarih,saatlerde giriş yapmasını sağlamak için kullanılırlar....

2

SQL Server 2012 ile Kümülatif Toplam

Kullanıcılar talep etmiş olduğu raporlarda çok nadir de olsa kümülatif toplam isteyebilirler. Talep edilen kümülatif toplam alanını; Temp Table,cursor,self join, alt sorgu vb. yöntemlerle istediğimiz sonuca ulaşabiliriz. Ancak Sql Server 2012 üzerinde daha hızlı...

0

Sql Server’da Çalışan Sorguları Listeleme

Sql Server‘da o an çalışan sorguları aşağıdaki T-Sql query’si ile listeleyebilirsiniz. [sql] SELECT db.name, er.session_id, er.transaction_id, er.start_time, er.status, er.command, er.wait_time FROM sys.dm_exec_requests AS er JOIN sys.sysdatabases AS db ON er.database_id = db.dbid WHERE er.status =...

0

Sql Server – String or binary data would be truncated.

Bugün aynı takımda çalıştığım bir arkadaşım aktarım işlemleri için kullandığımız  Stored Procedure  bir değişiklik yapmıştı. Değişiklikten sonra sp‘yi çağıran Job‘un hata verdiğini tespit ettik. Hata, çok sık karşılaşılabilecek bir hata olduğu için sizlerle de...

0

DataView Sınıfı

DataView sınıfı Ado.Net içerisinde performası açısından önemli bir yere sahiptir. DataView nesnesini Sql Server’da bulunan View nesneleri göz önüne alınarak oluşturulan bir sınıftır. Bilindiği gibi view’ler önceden derlenen nesneler oldukları için performansı çok yüksektir....

0

DataTable.Compute Metodu

Uygulamalarımızda özet bilgiye ihyacımız olduğunda çoğu zaman T-Sql Aggregate fonksiyonlarını kullanıyoruz. Bu fonksiyonlar ile veriler üzerinde toplama,ortalama alma,kayıt sayısı,en büyük değer,en küçük değer vb. gibi verilerimizi oluştururuz. Bu verileri T-Sql Aggregate fonksiyonlarını DataTable sınıfının...

2

SqlDataReader Sınıfını Daha Etkili Kullanalım

SqlDataReader sınıfı verileri listelemek veritabanından sorgulamak için kullanılan “Connected” bağlantılı bir sınıftır. SqlDataReader okuma görevini yerine getirirken sürekli bir Sql sunucu bağlantısına ihtiyaç duyar ve network trafiğini meşgul eder, aynı zamanda kullandığı SqlConnection nesnesinin...

0

T-Sql WAITFOR – Delay / Time

WAITFOR DELAY sql sorgusunu belirttiğimiz süre boyunca geç çalıştırmak için kullanılır. Yani sorgu çalışma zamanını ertelemek için Waitfor delay kullanabiliriz. Waitfor delay veya time ile birlikte kullanılabilir. Aralarındaki fark ise Waitfor delay bir zaman...

0

Sql Server 2012 TRY_CONVERT

Sql Server 2012 ile gelen fonksiyonlardan bir diğeri de TRY_CONVERT fonksiyonudur. Try_Convert fonksiyonu bir veri tipinden diğer veri tipine dönüşüm için kullanılıyor. Cast ve Convert fonksiyonlarından farkı ise belirtilen veri tipine dönüştürme işlemi gerçekleşmez...