Tagged: xml

0

Merkez Bankasından Linq to Xml İle Döviz Kurlarını Çekelim

İş odaklı projelerimizde özellikle döviz kullanılacaksa sisteme otomatik olarak her gün güncel döviz kurlarını çeken bir modülün eklenmesi olmazsa olmadır. Daha önceki “Merkez Bankasından Döviz Kurlarını Çekelim ve Veritabanına Yazalım” makalemde döviz kurlarının merkez bankasından nasıl çekilip veritabanına...

0

DataSet’teki Verilerimizi XML Olarak Dışarı Aktaralım

Verilerimizi XML formatında dışarıya aktarma gereksinimi duyabiliriz. DataSet ‘e yüklemiş olduğumuz verileri WriteXML metodu ile çok kolay bir şekilde XML formatında dışarıya çıkartabiliriz. Ben örneğimde AdventureWorks2012 örnek veritabanının Production.Product tablosunda bulunan ürünleri dışarıya XML...

1

T-Sql Metinsel Gruplama (Birleştirme)

Sql Server’da gruplama işlemi için Group by kullanıyoruz. Group by ile numeric alanlar üzerinde “SUM,Count,AVG” gibi gruplama fonksiyonlarını kullanıyoruz. Peki numeric olmayan alanları nasıl gruplarız. Gruplama işleminde toplama değil yan yana birleştirme işlemini nasıl...

0

Linq ile XML Çıktı Oluşturmak

Linq ile Xml çıktılar oluşturmakta çok kolay. Aşağıdaki örnekte linq ile oluşturduğum kitap sınıfımdan basım yılı 2013 olan kitapların kitap adı ve yayınevi bilgilerini xml olarak ekrana yazdırıyorum. [csharp] class Kitap { public string...

0

Nebim V3 ve Arsis Entegrasyonu

Arsis ziyaretçi sayım cihazlarını kullanan bir müşterimiz için, Arsis sayım bilgilerini kullandığı Nebim V3 ERP sistemine entegre etmek istiyordu. Daha önceden manuel olarak mağaza sorumlularını günlük girdiği ziyaretçi sayılarını yeni geliştirdiğim entegrasyon yazılımı ile...